Adıyaman Türk Tabipler Odası Birliği 1 günlük iş bıraktı

“Türk Tabipler Odası "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi”

Türk Tabipler Odası Birliği üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen aile hekimleri ve sağlık çalışanları burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

 

 

“Bakanlığın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Koronavirüs salgını mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Salgının bütün yükü sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenmiştir.

Sağlık emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık çalışanları “artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca iletilmiştir.

Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen bakanlık, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan SALGINı değil ALGIyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısıdır. Ancak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir.  Daha önce Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir.

 

Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri özellikle üniversitede çalışan ve aile hekimlerini kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. 

Bakanlık politikalarına karşı bu uyarı görevi

•    Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.

•    Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

•    Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin kalkması içindir.

•    Asistan hekim arkadaşlarımızın haklarını savunmak içindir.

•    Köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.

•    Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

•    COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir,

•    Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi içindir.

•    Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.

 

Pandemi dönemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır: Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık hakkımız için birlikte olalım. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. 

 

Bu görev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. Bakanlık bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır.

Kısacası Emek Bizim ise Söz de Bizimdir!

Bakanlık bilmelidir ki; taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. 

Bir kez daha uyarıyoruz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!” şeklinde konuştu.

 

  • 9 / 1

  • 9 / 2

  • 9 / 3

  • 9 / 4

  • 9 / 5

  • 9 / 6

  • 9 / 7

  • 9 / 8

  • 9 / 9