İnşaat mühendisleri taleplerini dile getirdi

İnşaat mühendisleri taleplerini dile getirdi
İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Özgür Tunç, emeklerinin karşılığını alamadıklarını öne sürerek taleplerini dile getirdi
İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Özgür Tunç, emeklerinin karşılığını alamadıklarını öne sürerek taleplerini dile getirdi.
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adıyaman Temsilcisi Özgür Tunç, inşaat mühendislerinin istihdamı, çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda açıklama yaptı.
İnşaat mühendislerinin işsizlikle sınandığı belirtilen Tunç, her vatandaşın güvenilir mühendislik hizmetlerine ulaşılabilir hale getirmek, bununla birlikte insan onuruna yakışır şartlarda çalışmak ve mesleklerinin hak ettiği itibarla yaşamak istediklerini söyledi.
Aynı zamanda her sarsıntıda yürekleri ağza getirmeyen sağlam yapılar üretmek, her yağmurda sele teslim olmayan güvenilir şehirler inşa etmekle yükümlü olduklarını bildiren Özgür Tunç, "Ancak mevcut ekonomik kriz ve dizginlenemeyen kar hırsı nedeniyle işsizlikle sınanıyor. Düşük ücretlere, uzun mesailere, insani olmayan ağır çalışma koşullarına, baskıya, tehdide, güvencesizliğe mahkum ediliyor ve nihayet çoğu zaman mesleğimizle alakalı olmayan sektörlerde çalışmak zorunda kalarak hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Genç inşaat mühendislerinin karşı karşıya kaldığı en yakıcı problem olan işsizliğin son bulması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları oluşturulmalıdır. Mevzuat düzeltilmeli, bin 500 metrekare üzerindeki her şantiyede şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Bir şantiye şefinin, belirtilen sınırın üzerine çıkan çalışma alanlarında birden fazla şantiyenin kağıt üzerinde şefi olarak görev almasına izin verilmemelidir. Yapılacak düzenlemenin amacına uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığı, şantiyelerde gerçekleştirilecek sürekli ve detaylı denetimlerle takip edilmeli, idaresi mevzuata uygun şekilde fiili olarak bir şantiye şefi tarafından gerçekleştirilmeyen hiçbir şantiyede yapım çalışmalarına devam edilmesine müsaade edilmemelidir.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın işyerlerinde fiilen yaptıkları iş ile SGK kayıtlarında yer alan meslek kodları Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu kuruluşları tarafından karşılaştırılmalı, meslektaşlarımızın yaptıkları işe uygun meslek kodu ve en az TMMOB tarafından belirlenen asgari mühendis maaşı ile çalışmaları sağlanmalıdır.
Yapı denetim hizmetleri kamu görevi sayılmalı, bu hizmetleri yerine getiren meslektaşlarımız gerçekleştirdikleri kamu görevinden doğacak güvence ile koruma altına alınmalıdır" dedi.