Milletvekili Tutdere´den kırsaldaki içme suyunun ücretsiz olması için kanun teklifi

Milletvekili Tutdere´den kırsaldaki içme suyunun ücretsiz olması için kanun teklifi
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için ödenen elektrik tüketim bedellerinin il özel idaresinin bütçesinden karşılanması için kanun teklifi verdi.
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarının kuyulardan sağlandığını belirten Milletvekili Tutdere, "Yurttaşlarımız içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için fahiş elektrik faturası bedelleri ödemektedirler. Yüksek bedelli faturalar yurttaşlarımızı mağdur etmekte, en temel insan haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum olmalarına yol açmaktadır. Zaten giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan tarımsal girdi maliyetleri üretimin sekteye uğramasına sebep olmuşken bir de fahiş bedelli faturalar yurttaşlarımızın belini bükmektedir. Nitekim üretemeyen, kazanamayan ve geçimini sağlamakta dahi zorlanan yurttaşlarımız içme suyu için fahiş bedeller ödedikleri ve hatta ödeyemeyerek borçlandıkları, elektrik kesintileri nedeniyle içme suyundan mahrum kaldıkları için telafisi imkansız zararlarla karşılaşmaktadırlar.
En temel Anayasal haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum kalan yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için içme suyunun yer altı sularından temin edildiği köy tüzel kişiliğine sahip yerleşim yerlerinde içme suyunun yeryüzüne çıkarılması ve dağıtımı için ödenen elektrik tüketim bedellerinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden il özel idarelerine aktarılacak ödenekle karşılanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.