Öğrenciler farklı düşünme becerilerini geliştiriyor

Öğrenciler farklı düşünme becerilerini geliştiriyor
Adıyamanın Kahta ilçesindeki öğrenciler yürüttükleri proje ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin farkına varmayı hedefliyor.10 Türk, 3 İtalyan, 1 Sır
Adıyamanın Kahta ilçesindeki öğrenciler yürüttükleri proje ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin farkına varmayı hedefliyor.
10 Türk, 3 İtalyan, 1 Sırp ve 1 İspanyol üyesi bulunan "Childrens Speaking Club- P4C and Sustainable Development Goals Primary School" e Twinning projesinde yer alan Kahta Yahya Kemal İlkokulu büyük bir motivasyon ile projeyi sürdürüyor. En büyük destekçisi okul idaresi ve veliler olan proje, okulun İngilizce Öğretmeni Sacide Koçun koordinatörlüğünde yürütülüyor.
Projenin amacına dikkat çeken Yahya Kemal İlkokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ercan, Proje süresince öğrencilerimiz öncelikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin farkına varacaklar ve farklı düşünmeye başlayacaklar. Çözümler bulmaya çalışacaklar ve akranlarını sorunlar hakkında bilgilendirecekler. Seçilen hedefler için her ay öğrencilerimiz kendi ana dillerinde P4C ders planları ile ders yapacaklar ve uygulamalar sırasında öğrencilerimiz kendi fikirlerini ifade edeceklerdir. Öğretmenler her konu için bazı web2.0 araçları hazırlayacak ve öğrencilerimiz çalışmalarına katılacak ve yükleyeceklerdir. Böylece dijital becerilerini de geliştirmiş olacaklar. Bu proje ile öğrencilerimizin farklı düşünme becerilerini geliştirmeyi ve dünyamız için kendi çözümlerini bulmalarını hedefliyoruz. Projenin sonunda öğrencilerimizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalıklarını artıracağımızı umuyoruz. Her konu için çözümler bulmaya başlayacaklar ve kendi çözümlerini oluşturacaklar. Okul panolarımız, web sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız sayesinde diğer öğrenciler de sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgi sahibi olacaklar dedi.